عافیت
نشریه الکترونیکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد

 
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۷

بسمه تعالي

«آگهي استخدام پيماني

داخلي»

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود طبق مفاد قانون استخدام كشوري و آيين نامه استخدام پيماني و اصلاحات بعدي آن از محل قانون اعطاي مجوز استخدام نيروي انساني بهداشتي درماني به شماره 43122/323مورخ 14/1/1384 مجلس شوراي اسلامي ،مجوز شماره 109288مورخ 30/3/1387مقام محترم وزارت وبند 23 مصوبه هيات امنائ دانشگاه در سال 1387وبند 3مصوبه مورخ 8/7/1387 هيات رييسه محترم دانشگاه  تعداد  39  نفر از "نيروهاي قراردادي واجد شرايط تبصره 3ماده 2 آئين نامه اداري استخدامي تشكيلاتي اعضاء غير هيات علمي دانشگاه" را پس از ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي به آدرس WWW.SSU.AC.IR ، ارسال مدارك از طريق پست سفارشي به آدرس : يزد ـ ميدان شهيد باهنر ـ ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني شهيد صدوقي يزد ـ مديريت امور نيروي انساني و شركت درآزمون كتبي داخلي شامل :دروس عمومي ( معارف اسلامي ،اطلاعات سياسي اجتماعي،ادبيات فارسي ،زبان انگليسي ) ودروس اختصاصي متناسب با رشته شغلي انتخابي ، مصاحبه وپس از طي مراحل گزينش بصورت پيماني براي خدمت در واحدهاي تابعه به شرح ذيل استخدام مينمايد:

 

رديف

عنوان رشته وطبقه شغلي

محل جغرافيايي خدمت

تعداد

شرايط احراز

گروه

1

پرستار

بيمارستان هاي افشار،شهيد صدوقي هركدام 4نفر،بيمارستان هاي شهيد رهنمون، امام جعفر صادق(ع)ميبد، حضرت وليعصر(عج)بافق،حضرت فاطمه الزهراء (س)مهريز و ضيائي اردكان هركدام 2نفر،بيمارستان هاي آيت ا... سيد مصطفي خميني طبس و شهيد بهشتي تفت هركدام 1نفر

20نفر

دارابودن دانشنامه ليسانس در رشته پرستاري

8

2

مسئول امور فوريتهاي پزشكي

اورژانس هاي 115يزد،اردكان و ميبد هركدام 1نفر

3نفر(مرد)

دارابودن دانشنامه ليسانس در رشته پرستاري يا فوق ديپلم در رشته هوشبري

7-8

3

كارشناس راديولوژي

بيمارستان آيت ا… خاتمي هرات 1نفر

1نفر

دارابودن دانشنامه ليسانس در رشته راديولوژي

8


 

4

كارشناس آزمايشگاه

شبكه بهداشت  و درمان ميبد 1نفر

1نفر

دارابودن دانشنامه ليسانس در رشته علوم آزمايشگاهي

8

5

كارشناس بهداشت محيط(مرد)

مركز بهداشتي درماني رضوانشهر(صدوق )1نفر

1نفر(مرد)

دارابودن دانشنامه ليسانس در رشته بهداشت محيط

8

6

كارشناس مبارزه با بيماريها

مركز بهداشتي درماني شماره 2ابركوه

1نفر(مرد)

دارابودن دانشنامه ليسانس در رشته بهداشت عمومي(مبارزه با بيماريها)

8

7

كارشناس بهداشت خانواده(زن)

مركز بهداشتي درماني سخويد(تفت)1نفر

1نفر(زن)

دارابودن دانشنامه ليسانس در رشته بهداشت عمومي

8

8

كاردان اتاق عمل

يزد(بيمارستان  شهيد رهنمون)،بيمارستان امام جعفر صادق(ع)ميبد هركدام 1نفر

2نفر

دارابودن دانشنامه فوق ديپلم در رشته اتاق عمل

7

9

كاردان آزمايشگاه

بيمارستان ضيائي اردكان، مراكز بهداشتي درماني شهري روستائي  مروست(خاتم)، شماره 2ابركوه ،مركز بهداشتي درماني شهري  شماره 4 اردكان و مركز بهداشتي درماني روستائي سخويد(تفت) هركدام 1نفر   

5نفر

دارابودن دانشنامه فوق ديپلم  در رشته علوم آزمايشگاهي

7

10

كاردان راديولوژي

بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس يكنفر(مرد)

1نفر(مرد)

دارابودن دانشنامه فوق ديپلم در رشته راديولوژي

7

11

كاردان مبارزه با بيماريها

مراكز بهداشتي درماني  زردين وارنان هركدام 1نفر(مرد)

2نفر(مرد)

دارابودن دانشنامه فوق ديپلم در رشته مبارزه با بيماريها

7

12

كاردان بهداشت خانواده

مركز بهداشتي درماني ندوشن 1نفر(زن)

1نفر(زن)

دارابودن دانشنامه فوق ديپلم در رشته بهداشت خانواده

7

 

فرم ثبت نام اينترنتي آزمون استخدامي(داخلي) دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني شهيد صدوقي يزد

 

                                                                     بسمه تعالي

                     

شماره پرونده:                                                 تكميل وارسال اين فرم همراه

كد رهگيري:                                    با مدارك مورد نياز الزامي است.

تاريخ وساعت ثبت نام:

 

الف )مشخصات شخصي- شناسنامه اي

 نام :                              نام خانوادگي :                                نام پدر :                         جنسيت :                      دين :                            شماره شناسنامه :                            شماره شناسائي ملي:(كد ملي)                               محل صدور :                   محل تولد :                                   تاريخ تولد :                    شماره فيش بانكي:             

ب )مشخصات تحصيلي:

مدرك تحصيلي:                                                رشته وگرايش تحصيلي:

دانشگاه محل تحصيل :                         معدل كل:              

ج)شغل مورد تقاضا(فقط يك شغل):                                      محل مورد تقاضا(فقط يك محل ) :

تذكر: در صورت عدم انتخاب يا انتخاب بيش از يك  شغل يا محل  بعنوان فرم ناقص تلقي وترتيب اثر داده نمي شود.

د ) وضعيت طرح نيروي انساني :

معاف ازطرح  o  انجام داده  o    

تاريخ شروع طرح            تاريخ پايان طرح               محل جغرافيائي انجام طرح:

 

هـ )ساير موارد :

وضعيت خدمت وظيفه : انجام داده  o   معافيت دائم o   

وضعيت ايثارگري:فرزند شهيد o      فرزند جانباز 25% وبالاتر دانشگاهo      فرزند جانباز از كارافتاده كليo    جانباز o      رزمندهo    خواهر،برادريا همسرشهيد o            4سال عضويت گردانهاي عاشورا ،الزهراء و ياكسب100امتياز بسيجي o

ساير موارد (ذكر شود)                              

وضعيت بومي: بومي  o              غيربومي  o

 

آخرين نشاني كامل داوطلب :

شهرستان:                خيابان:                         كوچه:                    پلاك:          كدپستي:                                    

 شماره تلفن سيار:                                        شماره تلفن ثابت:                           كدشهرستان :            

                                                                             صحت كليه مواردبالا مورد تائيداست

                                                                                         نام نام خانوادگي

                                                                                        تاريخ ومحل امضاء


 قابل توجه داوطلبان گرامي:

داوطلبان لازم است راهنماي جامع نحوه تكميل فرم موجود در نرم افزار ثبت نام اينترنتي را بطور كامل و دقيق مطالعه نموده و سپس از طريق پايگاه اينترنتي به آدرس WWW.SSU.AC.IR ثبت نام نمايند.

ثبت نام بصورت چند مرحله اي طراحي  شده و ثبت نام نهائي منوط به انجام كليه مراحل و دريافت شماره پرونده وكد رهگيري از سيستم ميباشد.

تذكر 1 :  قبل از مراجعه به پايگاه شماره فيش بانكي (بعنوان حق ثبت نام در آزمون استخدامي ) مورد نياز ميباشد.

تذكر 2 : قبل از مراجعه به پايگاه عكس خود را  طبق توضيحات مندرج در بخش نحوه تهيه فايل تصوير داوطلب ثبت نام اسكن نمائيد.

ثبت نام الكترونيك – نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام

كليه متقاضيان واجد شرايط مي بايست جهت ثبت نام ازروز  يك شنبه مورخ 19/8/87 لغايت  ساعت 24 روز يك شنبه مورخ  26/8/87 به سايت استخدامي دانشگاه علوم پزشكي  به آدرس الكترونيكي   /AZMOON  /WWW.SSU.AC.IR   مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام و كد رهگيري دريافت نمايند سپس مدارك مورد نياز را حداكثر تا روز دو شنبه مورخ 27/8/1387  وصرفاً از طريق پست سفارشي به مديريت نيروي انساني دانشگاه ارسال نمايند.

 جهت دريافت صحيح اين فايل نياز به نرم افزار adobe acrobat    مي باشد .

به داوطلبان گرامي توصيه مي گردد قبل از ورود به سايت استخدامي و انجام مراحل ثبت نام متن آگهي  را به دقت مطالعه و بررسي نمايند . ( ضمناً آگهي استخدامي در سايت دانشگاه علوم پزشكي به آدرس WWW.SSU.AC.IR     نيز قابل مشاهده مي باشد.

متقاضيان  محترم  مي توانند جهت تسريع و تسهيل درمراحل ثبت نام خود با همراه داشتن  يك قطعه عكس  4×3  وشماره فيش بانكي به كافي نت ها مراجعه كنند.

نحوه تهيه فايل تصوير داوطلب:

يكي از اقلام اطلاعاتي لازم براي ثبت نام فايل تصوير فرد داوطلب ميباشد بنابراين لازم است داوطلبان قبل از مراجعه به پايگاه اينترنتي ثبت  نام الكترونيكي فايل مربوطه به عكس خود را مطابق شرايط ذيل تهيه نمايند:

فايل مربوطه لازم است با اسكن عكس 4×3 به حجم 150×100  پيكسل و با فرمت  jpgذخيره شده باشد.

توجه :

 متقاضيان گرامي  جهت ثبت نام الكترونيكي مي بايست رشته شغلي و محل جغرافيايي انتخابي خود را (مركز بهداشت ،بيمارستان ،شبكه و...)  فقط مطابق با آگهي استخدامي انتخاب نمايند.

مراحل ثبت نام :

-         ورود به پايگاه اينترنتي WWW.SSU.AC.IR

-         تكميل فرمهاي ثبت نام هر مرحله و تائيد آنها

-         تائيديه نهايي باتوجه به اطلاعات وارد شده توسط داوطلب

-         دريافت شماره پرونده و كد رهگيري

-         چاپ فرم ارائه شده توسط سيستم ثبت نام و امضاء آن پس از چاپ كه حاوي اطلاعات وارده شده توسط داوطلب ميباشد.

 تذكر مهم :  ثبت نام منوط به تكميل كليه مراحل و دريافت شماره پرونده و كد رهگيري از سيستم  وارسال مدارك حداكثر تا روز دو شنبه مورخ 27/8/1387   به دانشگاه ميباشد و پس از تائيد نهائي فرم اينترنتي توسط داوطلب اطلاعات آن به هيچ عنوان قابل تغيير نمي باشد.ضمناً ملاك شركت در آزمون، ارسال كليه  مدارك مورد نياز ذكر شده  در آگهي ميباشد.

 شرايط عمومي استخدام

الف - تابعيت جمهوري اسلامي ايران

ب - متدين به يكي از  اديان رسمي كشور

ج – اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران 

د- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت دائم براي افراد ذكور

ز – عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات

ط- عدم سوء پيشينه و سابقه محكوميت جزائي مؤثر

م – دارا بودن مدرك تحصيلي از مؤسسات آموزش عالي معتبر

هـ – داشتن سلامت جسماني ورواني و توانائي انجام كار.

ن – اشتغال در واحدهاي تحت پوشش دانشگاه بصورت قراردادي( تبصره 3 ماده 2 )

ح – داشتن حداكثر سن 35 سال تمام .ضمناً موارد ذيل به حداكثر سن اضافه ميگردد:

الف: داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل، داوطلبانه (از تاريخ 31/6/59 لغايت 29/5/67) خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه.

ب-جانبازان و رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به ميزان زمان بستري شده و يا استراحت پزشكي.

ج- افراد خانواده معظم شهداء، مفقودالاثرها، جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند (همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر) به ميزان 5 سال.

د- آزادگان از حداكثر سن فوق الذكر معاف مي باشند.

هـ- داوطلباني كه تا تاريخ 1/7/85 تحت پوشش شركت هاي خدماتي در واحدهاي تابعه دانشگاه اشتغال داشته و كماكان خدمتشان ادامه دارد و همچنين كاركنان قراردادي شاغل در دانشگاه به ميزان مدت خدمت در واحدهاي مذكور حداكثر به مدت 5 سال.

و- داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق (مدت اضافه خدمت قابل محاسبه نخواهد بود).

مدارك مورد نياز

- تكميل و ارسال فرم ثبت نام اينترنتي آزمون ( با دقت و خط خوانا تكميل گردد )

-تصوير آخرين قرارداد تبصره 3ماده 2 در سال جاري

- تصوير مدرك تحصيلي يا گواهي موقت تحصيلي

- تصوير گواهي پايان طرح نيروي انساني يا معافيت از طرح

– تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم(جهت برادران)

- تائيديه هاي لازم توسط هر يك از مشمولين  فرم ثبت نام و تذكرات آگهي

- تائيد اخذ دو مقطع تحصيلي از واحد آموزشي ذيربط(صرفاً جهت مشمولين بند ب 1/4)

- تائيديه از پاسگاه انتظامي يا شوراي حل اختلاف محلي  مبني برسكونت 5 ساله درشهرستان  مورد تقاضا(صرفاً جهت مشمولين بند ح 1/4)

- تصوير صفحه اول شناسنامه(درصورت داشتن توضيحات،تصوير صفحه آخر)

- رسيد بانكي(نسخه صاحب حساب ) مبني بر پرداخت مبلغ -/50000 ريال به حساب جاري شماره 2170095934004نزد بانك ملي شعبه دارائي  يزد قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي استان يزد بعنوان حق ثبت نام در آزمون استخدامي .

- سه قطعه عكس  4×3 جديد ، تمام رخ ، پشت نويسي شده ( يك قطعه عكس بر روي برگ ثبت نام الصاق و 2 قطعه ديگر درپاكت كوچك گذاشته و ارسال شود ).

نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام

متقاضيان واجد شرايط پس از انجام مراحل ثبت نام اينترنتي و دريافت شماره پرونده و كد رهگيري مدارك لازم را حداكثر  تا روز دو شنبه مورخ 27/8/1387  با پست سفارشي به نشاني : يزد ـ ميدان باهنر ـ ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني شهيد صدوقي يزد ـ مديريت امور نيروي انساني ارسال نمايند. لازم به ذكر است زمان ثبت نام حداكثر تا ساعت 24 يكشنبه مورخ 26/8/1387ميباشد و ارسال كليه  مدارك مورد نياز ذكر شده  در آگهي الزامي ميباشد.

 

ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتي و شرايط مندرج در آگهي در مهلت تعيين انجام خواهد شد و مدارك ناقص يا مداركي كه پس از انقضاء مهلت ثبت نام به پست تحويل شده باشد ترتيب اثر داده نمي شود.

متقاضيان بايستي شماره پرونده ، رشته شغلي و محل جغرافيائي مورد تقاضاي خود را بر روي پاكت  ارسال مدارك با خط خوانا و بطور واضح قيد نمايند. لازم به ذكر است پاكتهاي كه فاقد مشخصات فوق باشد باز گشائي نخواهد شد.  ضمناً ملاك تاريخ تحويل مدارك تاريخ مندرج در رسيد پستي و تاريخ مندرج برروي پاكت ميباشد.

زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون : ساعت 8صبح الي 14 روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 5و6آذرماه سال 1387

محل  توزيع كارت ورود به جلسه آزمون : يزد ـ ميدان باهنر ـ ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني شهيد صدوقي يزد ـ مديريت امور نيروي انساني - امور استخدام ميباشد.

كارت ورود به جلسه فقط در قبال ارائه اصل شناسنامه يا كارت ملي و تصوير فيش واريزي  (نسخه پرداخت كننده)تحويل ميگردد.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از مهلت مقرر به پست تحويل شده و يا از هر طريق ديگر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .بديهي است وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.

تذكــرات

1- ايثارگران شامل جانبازان وآزادگان عزيز انقلاب اسلامي وافراد خانواده معظم شهدا(همسر،برادر،خواهر،پدر،مادر) وهمچنين فرزندان وهمسر جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند ) فرزند جانباز 25% وبالاتر دانشگاه  ، رزمندگاني كه 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب بطور داوطلبانه از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367 در جبهه هاي جنگ تحميلي حضور داشته اند در صورت كسب امتياز لازم از اولويت مقرر قانوني برخوردار خواهند بود. 

2- بسيجياني كه حداقل 4 سال سابقه عضويت فعال و مستمر در گردانهاي عاشورا و الزهراء را داشته باشند و همچنين بسيجياني كه حداقل (100) امتياز كسب كرده اند با ارائه گواهي مربوطه بشرط دارا بودن شرايط مساوي با ساير داوطلبان غير ايثارگر ورعايت ساير مقررات در اولويت خواهند بود.

3- مشمولين بندهاي 1 و 2 تذكرات ( ايثارگران  ، بسيجيان واعضاي گردانهاي عاشورا) ضروريست گواهي خود را از مراجع ذيصلاح ( سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران _ ستاد رسيدگي به امور آزادگان _ نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ) حسب مورد اخذ و همراه با ساير مدارك ارسال نمايند.

1/3-گواهي جانبازان حتماً بايد با قيد درصد جانبازي و خانواده جانبازان از كارافتاده مبني بر قادر به كار نبودن ايشان به تائيد مديريت آموزش و اشتغال بنياد استان ذيربط رسيده باشد.

2/3- خانواده محترم شهداء مي بايست در صورت دارا بودن كارت شناسائي از سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن و در غير اينصورت گواهي از بنياد مذكور اخذ نمايند.

4- داوطلبان بومي درصورت داشتن شرايط مندرج درآگهي از اولويت لازم برخوردار مي باشند .

1/4– داوطلب بومي به فردي اطلاق مي گردد كه يكي از شرايط زير را داشته باشند:

الف : محل تولد آنان با محل جغرافيائي مورد درخواست يكي باشد.

ب : حداقل دو مقطع كامل از مقاطع تحصيلي ابتدائي ، راهنمائي ، متوسطه را در محل جغرافيائي مورد درخواست گذرانده باشند. ( توضيح اينكه داوطلبان موضوع اين بند بايستي تائيديه اخذ دو مقطع تحصيلي خود را از واحد آموزشي ذيربط دريافت و به همراه ساير مدارك مورد نياز ارسال دارند ).

ج : فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح درصورتيكه محل 3 سال از سنوات تحصيلي آنها اعم از ابتدائي ، راهنمائي ويا دبيرستان با محل جغرافيائي مورد تقاضاي استخدامي يكي باشد بومي تلقي مي گردد.

ح : متقاضياني كه حداقل 5 سال در محل جغرافيائي مورد درخواست سكونت داشته باشند با ارائه گواهي معتبر از پاسگاه انتظامي محل يا شوراي حل اختلاف محلي  بعنوان بومي تلقي مي گردد.

5- داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه بموجب آراء مراجع قضائي و ذيصلاح از خدمت دولتي منع شده باشند.

6- داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي ، ثابت و پيماني  دستگاههاي دولتي  داراي مقررات خاص  باشند.

7-  چنانچه درهرمرحله از مراحل مربوط به اين آگهي شامل آزمون، مصاحبه، گزينش و... خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد مراحل طي شده كان لم يكن تلقي و در صورت صدور حكم استخدامي ، حكم مزبور لغو و بلااثر ميگردد.

8- درصورتي كه  پذيرفته شده حداكثر يك ماه پس از اعلام نتيجه نهائي جهت تكميل پرونده استخدامي مراجعه ننمايد  به منزله انصراف از استخدام تلقي وبرابر مقررات از فرد ذخيره واجد شرايط به جانشيني وي استفاده خواهد شد.

9- پذيرفته شده دراين آزمون ملزم به حداقل 5 سال خدمت در محل انتخابي مي باشد .

10-اين آگهي درسايت دانشگاه به آدرس WWW.SSU.AC.IRموجود مي باشد.ارسال توسط مدیر وبلاگ

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان